Pamiętamy o bohaterach antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, którzy przeciwstawili się sowieckiej agresji i komunistycznemu reżimowi.
Cześć i chwała Bohaterom!!!