Zamek Królewski w Warszawie to jedna z najważniejszych rezydencji królewskich w Europie. Był rezydencją królewską, miejscem obrad sejmu, centrum administracyjnym i kulturalnym kraju, współcześnie to pomnik polskiej kultury, niepodległości oraz muzeum. Początki sięgają XIV w. Koleje jego losów były bardzo burzliwe i trudne. Został bardzo zniszczony w XVII w. podczas wojen ze Szwecją, w czasie zaborów znaczną część jego zbiorów zagrabili Rosjanie. We wrześniu 1939 r. zamek zbombardowano, zaś 5 lat później wojska niemieckie wysadziły go. Po wojnie władze komunistyczne zwlekały z odbudową, a fundusze na jego odbudowę zawdzięczamy wyłącznie ofiarności społecznej. Fenomenem jest, że przywrócenie wyglądu zamku zawdzięczamy mistrzowi Canaletto, znanemu malarzowi wedut Warszawy. Dziś można podziwiać Apartamenty Królewskie, Galerię Arcydzieł, Dawną Izbę Poselską, Salę Sejmową, Pokoje Matejkowskie z galerią malarstwa historycznego Jana Matejki, Pokoje Prezydentów, Galerię Wettynów, a także wiele cennych zabytków i pamiątek kultury polskiej, m.in. serce Tadeusza Kościuszki czy modlitewnik królowej Bony.
To była bardzo interesująca wycieczka do takiego historycznego miejsca, jakim jest Zamek Królewski w Warszawie. Pozwoliła ona przenieść się w odległe czasy historyczne, poczuć królewski klimat, a przede wszystkim obcować z kulturą polską.