Nasza grupa z koła dziennikarskiego przygotowuje kolejny materiał reporterski. Tym razem zgłębiamy biografię i dzieła wielkiego męczennika i patrona Polski – św. Andrzeja Boboli, zwanego Duszochwatem. Ślady jego można znaleźć w wielu miejscach na kresach Rzeczypospolitej. Jego obecność łączy Polaków, Białorusinów, Litwinów i Ukraińców. Jest patronem jedności religijnej, protoplastą ekumenizmu, jedności społecznej i narodowej, tak ze względu na jego duszpasterstwo wśród ubogich, jak i działalność w przestrzeni publicznej. Święty Andrzej Bobola jest orędownikiem w niebie w sprawach narodowych, a także patronem Polski. Z naszą misją reporterską udałyśmy się do jednego z sanktuarium Boboli, do kościoła przy ul. Rakowieckiej, gdzie złożone są szczątki świętego. Tam rozpoczęłyśmy badania nad dziełem tego fascynującego patrona.