Czas wolny od nauki można wykorzystać na wiele sposobów. Jednym z nich jest obcowanie z wielkimi dziełami sztuki, jakie zgromadziło Muzeum Narodowe w Warszawie. To tutaj można w ciszy spotkać się oko w oko z wielkimi polskimi artystami, znanymi na całym świecie – Janem Matejko, Aleksandrem Gierymskim, Wojciechem Kossakiem, Jackiem Malczewskim, Józefem Mehofferem, Stanisławem Wyspiańskim, Władysławem Podkowińskim czy Józefem Chełmońskim i wieloma innymi wybitnymi twórcami. Trudno było oderwać wzroku od „Babiego lata”, „Bocianów”, odzyskanej po II wojnie światowej „Żydówki z pomarańczami”, „Hamleta polskiego”, „Dziwnego ogrodu”, „Chochołów”. Ogromne wrażenie robi również monumentalne dzieło Matejki „Bitwa pod Grunwaldem” czy jego historiozoficzny obraz „Stańczyk”. Naszym kontemplacjom nie było końca. Polska Galeria Sztuka XIX Wieku jest niezwykle interesująca, a jej artefakty często obecne są na maturze z języka polskiego. Tym bardziej budziły one zainteresowanie wśród młodzieży.