Na pomoc Ukrainie!!
Na pomoc Ukrainie!!

W naszej szkole podstawowej i liceum kształcimy oprócz młodzieży z Polski, ponad 250 uczniów polskiego pochodzenia z byłych republik ZSRR. Liczną wśród nich grupę stanowią chłopcy i dziewczęta z Ukrainy. W Fundacji „Dla Polonii”, w naszej Szkole Podstawowej i w Liceum...

czytaj dalej
Wsparcie KRPM
Wsparcie KRPM

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA 4) PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ „Szkoła Polonijna- pomoc  w przystosowaniu pomieszczeń szkolnych z powodu wypadku...

czytaj dalej
Spotkanie Wigilijne
Spotkanie Wigilijne

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA 4) PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ „Szkoła Polonijna- pomoc  w przystosowaniu pomieszczeń szkolnych z powodu wypadku...

czytaj dalej

Dzięki dofinansowaniu ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą  Fundacja “Dla Polonii” może w 2021 r. przeprowadzić nienastępujące projekty:

"Witajcie w domu- pobyt i edukacja kulturalna młodzieży polskiego pochodzenia ze wschodu uczącej się w LON Kolegium Św. Stanisława Kostki w Warszawie" - to wieloletni program kształcenia językowego i kulturowego młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

W RAMACH PROGRAMU POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021”

„Witamy w domu- wyżywienie młodzieży polskiego pochodzenia ze wschodu uczących się w Liceum Polonijnym Kolegium Św. Stanisława Kostki”

DOFINANSOWANIE: 600 000,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 076 276,00 ZŁ

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

4) PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ

„Szkoła Polonijna- pomoc  w przystosowaniu pomieszczeń szkolnych z powodu wypadku losowego”

 

DOFINANSOWANIE: 234 000,000 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 298 974,00 ZŁ

KONTAKT  FUNDACJA "DLA POLONII"

  Adres:
  ul. Bobrowiecka 9
  00-728 Warszawa 

  Jesteśmy organizacją pożytku publicznego (NGO)
   NR KRS : 0000423252 

  KONTAKT

  numer telefonu:  +48 22 559 21 11

  email: biuro@fundacjadlapolonii.pl