SPOTKANIE OPŁATKOWE

SPOTKANIE OPŁATKOWE

Spotkanie opłatkowe w naszej szkole. Bardzo dziękujemy najmłodszym artystom za pięknie opowiedzianą historię, która dwa tysiące lat temu wydarzyła się w Betlejem. W nastrój świąt Bożego Narodzenia wprowadził nas też zespół wokalny, śpiewając kolędy po polsku i ukraińsku. Biały opłatek jest dla naszej polonijnej społeczności szczególnym symbolem. Gdy go łamiemy, pamiętamy o rodzinach uczniów, absolwentach i przyjaciołach szkoły. Tradycja polskich świąt przez wieki łączyła Polaków na całym świecie. Dzisiaj również daje nam poczucie jedności i nadziei, jakie niesie ze sobą mający narodzić się Bóg.

_________________________________
Projekt “Witamy w domu” dofinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Spotkanie opłatkowe

W piątek 15 grudnia 2017 w siedzibie LON Kolegium Św. Stanisława Kostki odbyło się spotkanie opłatkowe.

Dziękujemy wszystkim za tak liczne przybycie. Dla Przyjaciół szkoły, którzy nie mogli do nas tego dnia dołączyć prowadziliśmy transmisję na żywo.

Poniżej wspomnienie tego dnia.

Transmisja współfinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z realizacją zadania publicznego „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce”.