Dar serca od Fundacji Orlen “Dar Serca”!!

Dar serca od Fundacji Orlen “Dar Serca”!!

 

Dar serca od Fundacji Orlen “Dar Serca”

 

Szkoła bez uczniów to nie szkoła! Szkoła bez nauczycieli też nie istnieje- ktoś musi w młodych umysłach zaszczepiać wiedze i ciekawość świata

Nauczyciele przy największym zaangażowaniu i pomysłowości będą przekazywać swoja wiedzę. Będą bo to ich powołanie. Możemy też liczyć na to, że wyobraźnia młodych ludzi nie ma granic, jednak są takie rzeczy, które trzeba zobaczyć, by zrozumieć ich działanie, by zrozumieć otaczający ich świat.

Dzięki Fundacji Orlen „Dar Serca” udało się pomóc zarówno nauczycielom jak i uczniom ułatwiając im proces przekazywania/ zdobywania wiedzy.

Dzięki dofinansowaniu od Fundacji Orlen “Dar Serca” zakupiliśmy 10 komputerów stacjonarnych do pracowni przedmiotowych, na których nauczyciele mogą pokazywać swoim uczniom wszelkie, niezbędne dla klarownego i jasnego przekazu, materiały edukacyjne często dostępne tylko w formie elektronicznej.

Do dla nas i naszych podopiecznych to olbrzymi Dar Serca, za który dziękujemy z całego serca!

 

 

 

 

 

Projekt “Podnoszenie poziomu edukacji w LON Kolegium Św. Stanisława Kostki poprzez komputeryzację” został zrealizowany dzięki wsparciu Fundacji Orlen “Dar serca”