Repatriacja przez edukację- wsparcie Fundacji LOTTO

Repatriacja przez edukację- wsparcie Fundacji LOTTO

Celem projektu było zapewnienie wyżywienia dla 130 uczniów polskiego pochodzenia ze wschodu mieszkających w przyszkolnym internacie LON Kolegium Św. Stanisława Kostki.

Od września 2021 r. w przyszkolny internat zamieszkuje 130 uczniów polskiego pochodzenia ze wschodu, którzy rozpoczęli naukę w Liceum Polonijnym Kolegium Św. Stanisława Kostki w Warszawie. Młodzież pochodzi z 7 krajów byłego ZSRR: Kazachstan, Uzbekistan, Gruzja, Mołdawia, Białoruś, Ukraina, Rosja.

Fundacja “Dla Polonii” jest organizacja pożytku publicznego oraz organem prowadzącym LON Kolegium Św. St. Kostki.W ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Polonia i Polacy za granicą 2021” otrzymaliśmy dotację m.in. na wyżywienie naszych podopiecznych. Niestety ze względu na wzrost cen artykułów spożywczych środki te nie są wystarczające. Wsparcie Fundacji LOTTO pozwoliło nam pokryć część kosztów zakupu art. spożywczych sprzed ogłoszenia wyników wspomnianego konkursu.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za pomoc, jaką okazali naszym podopiecznym!

Fundacja Lotto
PROGRAM “DZIECI UKRAINY”

PROGRAM “DZIECI UKRAINY”

Dzięki dofinansowaniu Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej w miesiącach kwiecień- czerwiec realizowaliśmy program “DZIECI UKRAINY”.

Celem programu było wsparcie młodzieży, dzieci uchodźców w edukacji, zapewnienie im normalnych warunków i codziennej rutyny, która jest tak ważna dla ich rozwoju oraz normalności.

W ramach projektu przeprowadzono szereg lekcji i zajęć rozwijających talenty, które były skierowane do dzieci uciekających z Ukrainy w wieku 7-14 lat. Do prowadzenia zajęć zostali skierowani nauczyciele z wieloletnim stażem w nauczaniu młodzieży ze wschodu.
Zajęcia były prowadzone Szkole Podstawowej Niepublicznej Kolegium Św. Stanisława Kostki (Szkoła Podstawowa Polonijna), która od 2003 roku prowadzi nauczanie dla dzieci polskiego pochodzenia ze wschodu,  Uczący w szkole nauczyciele posiadają zatem specyficzną i unikatową wiedzę na temat sposobu nauczania dzieci ze wschodu. W
szkole pracują Panie i Panowie mówiący w języku ukraińskim, jak również zostali zatrudnieni nauczyciele z Ukrainy, którzy, tak jak dzieci uciekli przed wojną do Polski. Pedagodzy ci pełnili formę nauczyciela wspierającego.
W ramach zajęć odbywały się lekcje języka polskiego, matematyki, fizyki (dla starszych grup), informatyki, jak również zajęcia rozwijające talenty muzyczne, plastyczne czy sportowe. W trakcie “długiej przerwy” mogli odpoczywać, bawić się oraz zjeść wspólny posiłek.

W ramach dofinansowania zostały pokryte koszty zakupu posiłków dla uczniów.

Fundacja Lotto