Ikonopisanie

Ikona – pomost między Wschodem a Zachodem

Anioł

„Europa potrzebuje dwóch płuc: Wschodu i Zachodu”. Te słowa pozostawił nam Jan Paweł II w duchowym testamencie z nadzieją, że będziemy dbać o duchowe, chrześcijańskie korzenie Europy. Kultura i sztuka chrześcijańska to płaszczyzna, na której w naturalny i najprostszy sposób można budować wzajemne więzi, uczyć szacunku i podziwu dla wielkości i głębi kulturowej spuścizny całej Europy.
Fundacja Dla Polonii, która zgodnie z celami statutowymi chce współpracować z Polakami na Wschodzie, wspierać ich i budować ich więzi z krajem, chce też na płaszczyźnie kultury szukać tego, co łączy kulturę Wschodu, z którą w oczywisty sposób obcują nasi Rodacy, z kulturą Zachodu.
Polska ze względu na swą bogatą historię i wielokulturowość I Rzeczypospolitej jest też kulturowym pomostem między Wschodem i Zachodem. Oba te źródła chrześcijańskiego dziedzictwa do dziś rodzą niezwykłe w swym artystycznym wyrazie owoce w różnych regionach Polski.
Fundacja Dla Polonii zamierza w miarę możliwości odkrywać i promować to dziedzictwo. Chce też w związku z tym szczególnie promować sztukę pisania ikon, gdyż ikona jest wspólnym dziedzictwem kulturowym, które łączy Wschód i Zachód.
Naszym przewodnikiem po świecie Ikony jest pani Elżbieta Jackowska-Kurek, prowadząca warsztaty ikonopisania.

Ewa Petrykiewicz
Prezes Fundacji

Elżbieta Jackowska- Kurek, ikonograf (pracownia św. Andrzeja Apostoła w Warszawie, współpraca z ikonografami w Gruzji i na Litwie); twórca wielu inicjatyw związanych z ikoną (np. 2008, koordynacja w projekcie IKONA DZIŚ, wystawa i katalog), z pomocą w Gruzji ( m.in. Caritas Gruzja), na Ukrainie, w Rumunii i na Litwie; współpracuje z Muzeum Ikon w Warszawie (współtwórca Akademii Ikony), z Centrum Myśli Jana Pawła 2; prowadzi warsztaty w kilku miejscach.

studiumikony.blogspot.com
akademiaikony.blogspot.com

artykułskarpa674

wykłady dobre B