Zapraszamy Państwa na coroczne, jedno z najważniejszych wydarzeń w LON Kolegium Św. Stanisława Kostki- Finał Konkursu Pieśni Patriotycznej! Już w najbliższy wtorek 27 listopada o godzinie 15:00 będzie można wysłuchać Pieśni Patriotycznych w wykonaniu naszych uczniów. 

 

Działanie dofinansowane ze środków:

Witamy w domu” to program Fundacji „Dla Polonii” dofinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Witamy w domu” to program edukacyjno-wychowawczy realizowany przez Fundację „Dla Polonii”, który zapewnia młodzieży z rodzin o polskim pochodzeniu ze Wschodu (z krajów byłego ZSRR):

  • naukę w Liceum Ogólnokształcącym Niepublicznym Kolegium Św. Stanisława Kostki (dalej Liceum Polonijne, którego organem prowadzącym jest Oddział Warszawski Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców) oraz

  • utrzymanie w przyszkolnym internacie, tj.: mieszkanie, wyżywienie, całodobową opiekę wychowawców, zajęcia pozalekcyjne.

oraz

W ramach projektu Ministrastwa Edukacji Narodowej „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce”