Uczcijmy pamięć o męczeństwie Kresowian

Fundacja „Dla Polonii” rozpoczęła nową kampanię społeczną pod nazwą UlicePamieci.pl. Jej celem jest ustanowienie w każdym mieście wojewódzkim: ulicy, placu, parku, skweru lub ronda imienia Pamięci Męczeństwa Kresowian. Oddajmy cześć Polakom pomordowanym na Kresach Rzeczypospolitej. Akcję popiera m.in. wybitny historyk prof. Andrzej Nowak z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tragedia, która wydarzyła się na Kresach Rzeczypospolitej w latach 1939-1945 wciąż dopomina się o pamięć. Według szacunków polskich badaczy i historyków, pochłonęła ona około 100 tysięcy Polaków (40–60 tys. na Wołyniu, 30-40 tys. w Galicji Wschodniej, co najmniej 4 tys. na ziemiach dzisiejszej Polski, z czego do 2 tys. na Chełmszczyźnie – w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego). – Trzeba pamiętać o naszych rodakach na Wschodzie, o tych którzy tam żyli i tych, którzy zginęli tylko dlatego, że byli Polakami. Pora upamiętnić Polaków zamordowanych na Wschodzie. Pamiętajmy o tych ludziach i spróbujmy przypomnieć o nich współcześnie odpowiadając na apel Fundacji „Dla Polonii” – powiedział prof. Andrzej Nowak.

Fundacja „Dla Polonii” zwróciła się do prezydentów szesnastu miast wojewódzkich o ustanowienie w każdym z tych miast ulicy Pamięci Męczeństwa Kresowian. Kampanię społeczną wspierają także mieszkańcy Polski, wysyłając apele poprzez stronę www.ulicepamieci.pl. – Uważamy, że świadomość społeczna o Zbrodni Wołyńskiej oraz pamięć o pomordowanych rodakach jest bardzo niska w naszym kraju. Jesteśmy przekonani, że w upamiętnieniu poległych na tamtych terenach Polaków bardzo pomoże nadanie ulicom w największych miastach w Polsce nazwy Pamięci Męczeństwa Kresowian – powiedziała Ewa Petrykiewicz, Prezes Fundacji „Dla Polonii”. Fundacja apeluje o wybranie godnego miejsca w mieście na upamiętnienie ofiar tej tragedii. Będzie to symboliczny gest, który nie tylko zwiększy świadomość historyczną Polaków. Będzie również wyrazem szacunku wobec rodaków z pochodzeniem kresowym i rodzin, które zginęły w wyniku tej rzezi. – Nasza prośba jest wyrazem troski o pamięć historyczną naszego narodu. Pragniemy, aby do 11 lipca 2015 roku, czyli do Dnia Pamięci Męczeństwa Kresowian, zostały odsłonięte nazwy takich ulic w każdym mieście wojewódzkim w Polsce – dodała prezes Ewa Petrykiewicz.

Prosimy o poparcie kampanii społecznej UlicePamięci.pl

Wyślij list do prezydenta Twojego miasta, w którym wyrazisz swoje poparcie dla ustanowienia ulicy Pamięci Męczeństwa Kresowian:

Więcej o męczeństwie Kresowian można przeczytać na stronie utworzonej przez Instytutu Pamięci Narodowej: http://www.zbrodniawolynska.pl/ Zachęcamy także do zapoznania się z dokumentami, przyjętymi przez posłów i senatorów w związku z 70. rocznicą tragedii na Kresach Rzeczypospolitej: