80 nowych uczniów!

We wtorek odbyło się ślubowanie nowych uczniów rozpoczynających nauke w Szkole Podstawowej niepublicznej Kolegium Św. stanisława Kostki ora LON kolegium Św. Stanisława Kostki.

Uczniowie przywitali swoich młodszych kolegów słowami:
„Wypowiedziane przez nich słowa mają moc sprawczą. Wprowadzają do społeczności szkolnej, którą łączą określone wartości.”

Aż 80 uczniów to niesamowita sprawa. Na tą liczbę skłądają się również dzieci ze Szkoła Podstawowa Niepubliczna Kolegium Św. Stanisława Kostki Starsi uczniowie obiecali podzielić się młodszymi kolegami zdobytą wiedzą oraz życzyli im by czuli się dobrze w szkole, rozwijali się i realizowali swoje plany i marzenia.

Source